Research Article
BibTex RIS Cite

İzmir'de Yahudi Kadınlar Arasında Kurtuluş Arayışı

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 33 - 66, 28.12.2022

Abstract

Kadınların evrensel haklarına dair kanaatlerin ve genel olarak aydınlanma düşüncesinin yaygınlaşması, İzmir Yahudi Cemaati’nde devrimci feminist fikirlere yönelik bir farkındalık oluşmasını sağladı. Somut olarak bakıldığında büyük oranda kültürel alanda kalan bu gelişme, kadın özgürleşmesinin daha başlangıç aşamasında olduğunu gösteren ve kendini sadece cemaatin seçkin tabaklarında hissettirebilen bir mahiyetteydi. Diğer toplumsal sınıflar için kadının özgürleşmesi, henüz emekleme aşamasındaydı ve daha ziyade gayri-ihtiyari bir nitelik arz ediyordu, yani bir icraat kadınları özgürleştirme maksadıyla yapılmazdı ama sonuç kadının özgürleşmesi olduğunda, geriye dönük olarak özgürleştirme etiketi kullanılırdı.
On dokuz ve yirminci yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yahudi Kadını, sadece İslam Dünyası ile Yahudi Dünyası arasında kalmamıştı, imparatorluğun modernleşmesiyle birlikte bir de Batı Dünyası’nın tesiri altında kalmıştı. İşte bu çalışma, yukarıda bahsedilen gelişmeleri dikkate alarak, İzmir’deki Osmanlı Yahudi Kadınları vakasına odaklanarak Osmanlı Yahudi Cemaati’ni incelemektedir.

Quest of Emancipation among Jewish Women in Izmir

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 33 - 66, 28.12.2022

Abstract

Universal ideas of women’s emancipation and general enlightenment in the Jewish community of Izmir led to the emergence of the community’s awareness of revolutionary feminist ideas. However, in concrete terms, this merely indicated the beginning of women’s emancipation in the cultural sphere, a concept that prevailed only amongst the elite of Jewish society. Within the other social classes, emancipation was in its infancy and was more incidental, i.e., actions were carried out not for the sake of women’s liberation, but for other reasons and were only post factum defined as emancipation. The Jewish women of the Ottoman Empire lived in several worlds in the nineteenth and twentieth centuries – the Muslim world, the Jewish world, and the Western world as it influenced the Empire. This study focused on the Jewish women of Izmir as a case study of Jewish communities in the Empire in light of these various influences.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Women's Studies
Journal Section Articles
Authors

Efrat Aviv 0000-0003-2379-6390

Publication Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Aviv, E. (2022). Quest of Emancipation among Jewish Women in Izmir. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 5(2), 33-66.