Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Seçilmiş Ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 67 - 82, 28.12.2022

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’nin ekonomik göstergelerden olan GSYİH, İhracat ve İmalat Katma Değeri değişikliklerinin elektrik enerjisi tüketimi ile olan ilişkileri araştırılmaktadır. Ülkemizde yaşanan ekonomik değişimleri tetikleyen unsurların neler olduğu makroekonomik perspektiften incelenmektedir. Ekonomik göstergelerdeki değişimler sürekli devam ettiği ve finanse edilmediği sürece ekonomide farklı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlardan en önemlisi de artan elektrik enerjisi tüketimidir.
Çalışmanın amacı, 1995 – 2020 dönemi için seçilmiş ekonomik göstergelerin elektrik enerjisi tüketimi üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı ile analiz yapılmıştır. Yapılmış araştırmalardan bağımsız olarak farklı çoklu değişkenler kullanılmıştır. Ancak bu çalışmadaki analiz, sadece elektrik enerjisi tüketimi ve ihracat arasında güçlü ve pozitif bir eş bütünleşme ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, elektrik enerjisi tüketiminden ihracata doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Ayrıca nedensellik ilişkisinin GSYİH’den ihracata, imalat katma değerinden ihracata ve GSYİH’den imalat katma değerine doğru da var olduğu analiz sonucunda ortaya çıkmıştır.

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 67 - 82, 28.12.2022

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Nilay Uyar Kalfa 0000-0001-5947-7194

Publication Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Uyar Kalfa, N. (2022). Türkiye’de Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Seçilmiş Ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 5(2), 67-82.