Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship between Civil Society and Local Governments

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 26 - 32, 30.07.2020

Öz

Although civil society is a concept old enough to be based on ancient Greek sites, its content has changed considerably in the period leading up to the present day. The concept of civil society, previously used in the same sense as the state, has diverged from one another in the period from Cicero to Hegel to Gramsci to the present day. This process, which has changed the concept of civil society quite a few, has, of course, led to the change of local governments as well. Today, there are generally accepted qualifications in the literature that civil society must carry. Therefore, it is possible to compare civil society and local government in line with these qualifications. The aim of this study is to examine the similarities and differences between civil society and local governments.

Kaynakça

 • Carothers, T. (2000). Civil society - Civil society has become the political equivalent of mother's milk-a prerequisite for developing a healthy polity and vibrant economy. Foreign Policy, (4), 18-24.
 • Cicero (2014). Devlet üzerine (Translated by C. Cengiz Çevik). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Çaha, Ö. (1998). Türkiye’de sivil toplumun sorunları. Liberal Düşünce. (3), 8-22.
 • Diamond, L. (1997). Toward democratic consolidation. Journal of Democracy, 5(3), 12- 41.
 • Hegel, F. (2016). Tarih felsefesi (Translated by Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Kaypak, Ş. (2012). Yerel yönetimlerde katılımcı/müzakereci demokrasi sürecinde sivil toplum kuruluşlarının önemi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(17), 171-196.
 • Keane, J. (1994). Despotizm ve demokrasi. Sivil Toplum ve Devlet. İstanbul: Renk Basımevi.
 • Keleş, R. (1993). Kent ve siyaset üzerine yazılar. İstanbul: IULA EMME Yayını.
 • Kingdom, J. (1991). Local government and politics in Britain. New York: Russel Sage Foundation.
 • Mardin, Ş. (1992). Türkiye’de sivil toplum ve siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pirene, H. (1994). Ortaçağ kentleri/kökenleri ve ticaretin canlanması. (Translated by Şadan Karadeniz). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sarıbay, A.Y. (1993). İslami popülizm ve sivil toplum arayışı. Birikim, (47), 14-20.
 • Sarıbay, A.Y. (1997). Türkiye’de demokrasi ve sivil toplum. Liberal Düşünce, (2), 21-32.
 • Turan, İ. (1991). Sivil toplum kuruluşları ve özerklik. Sivil Toplum. İstanbul: TÜSES Yayını.
 • Vergin, N. (1994). Demokrasi ve sivil toplum. Yeni Türkiye Dergisi, (4), 12-24.
 • Weber, M. (2015). Şehir modern kentin oluşumu (Translated by Musa Ceylan). İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Yüksel, F. (2011). Sivil toplum ve yerel yönetimler. Liberal Düşünce, (1), 177-188.

The Relationship between Civil Society and Local Governments

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 26 - 32, 30.07.2020

Öz

Sivil toplum, antik Yunan sitelerine dayanacak kadar eski bir kavram olmasına rağmen günümüze değin uzanan süreçte içeriği oldukça değişmiştir. Önceleri devletle aynı anlamda kullanılan sivil toplum kavramı, Cicero'dan Hegel'e Gramsci'den günümüze uzanan süreçte birbirinden ayrışmıştır. Sivil toplum kavramını epeyce değiştiren söz konusu süreç, elbette yerel yönetimlerin de değişimine neden olmuştur. Günümüzde sivil toplumun taşıması gereken literatürde genel kabul görmüş nitelikler mevcuttur. Dolayısıyla söz konusu nitelikler doğrultusunda sivil toplum ve yerel yönetim karşılaştırması yapmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı sivil toplum ve yerel yönetimler arasındaki benzeşen ve farklılaşan yönleri irdelemektir.

Kaynakça

 • Carothers, T. (2000). Civil society - Civil society has become the political equivalent of mother's milk-a prerequisite for developing a healthy polity and vibrant economy. Foreign Policy, (4), 18-24.
 • Cicero (2014). Devlet üzerine (Translated by C. Cengiz Çevik). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Çaha, Ö. (1998). Türkiye’de sivil toplumun sorunları. Liberal Düşünce. (3), 8-22.
 • Diamond, L. (1997). Toward democratic consolidation. Journal of Democracy, 5(3), 12- 41.
 • Hegel, F. (2016). Tarih felsefesi (Translated by Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Kaypak, Ş. (2012). Yerel yönetimlerde katılımcı/müzakereci demokrasi sürecinde sivil toplum kuruluşlarının önemi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(17), 171-196.
 • Keane, J. (1994). Despotizm ve demokrasi. Sivil Toplum ve Devlet. İstanbul: Renk Basımevi.
 • Keleş, R. (1993). Kent ve siyaset üzerine yazılar. İstanbul: IULA EMME Yayını.
 • Kingdom, J. (1991). Local government and politics in Britain. New York: Russel Sage Foundation.
 • Mardin, Ş. (1992). Türkiye’de sivil toplum ve siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pirene, H. (1994). Ortaçağ kentleri/kökenleri ve ticaretin canlanması. (Translated by Şadan Karadeniz). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sarıbay, A.Y. (1993). İslami popülizm ve sivil toplum arayışı. Birikim, (47), 14-20.
 • Sarıbay, A.Y. (1997). Türkiye’de demokrasi ve sivil toplum. Liberal Düşünce, (2), 21-32.
 • Turan, İ. (1991). Sivil toplum kuruluşları ve özerklik. Sivil Toplum. İstanbul: TÜSES Yayını.
 • Vergin, N. (1994). Demokrasi ve sivil toplum. Yeni Türkiye Dergisi, (4), 12-24.
 • Weber, M. (2015). Şehir modern kentin oluşumu (Translated by Musa Ceylan). İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Yüksel, F. (2011). Sivil toplum ve yerel yönetimler. Liberal Düşünce, (1), 177-188.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet GÜNDÜZ
Researcher
0000-0002-4825-8575
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gündüz, A. (2020). The Relationship between Civil Society and Local Governments . International Journal of Economics Administrative and Social Sciences , 3 (1) , 26-32 . Retrieved from http://ijeass.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/56259/749079