Süreç Değerlendirme Basamakları

1) Ulaşan makalenin konusu derginin kapsamında değil ise eser değerlendirmeye alınmaz.   

2) IJEASS'a ulaşan makaleler Ithenticate intihal programına girer. Benzeşme oranı editör kurulu tarafından belirlenen kritik eşiğin (%25) üzerine çıkan makale değerlendirmeye alınmaz. 

3) Makalede intihal tespit edilmezse, eser ilgili editörün ön değerlendirmesine alınır. İlgili editör, makalenin hakeme gitmek üzere uygun olup olmadığına karar verir. Bu süreç makale dergiye ulaştıktan sonra 7 gün, tatiller vb. hallere denk gelmesi durumunda 14 gün içinde tamamlanır. 

4) Eğer hakemlik sürecine alınmayacaksa makale bir geri bildirim ile ilgili editör tarafından reddedilir. 

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

5) IJEASS kapalı hakem sistemi uygular. Kör / kapalı değerlendirme sistemine göre makale iki hakeme iletilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor iletmesi halinde eser üçüncü hakeme gider.

6) Hakem raporları dergiye ulaştıktan sonra yazara iletilir. 

7) Eğer düzeltme varsa, bunların tamamlanarak dergiye ulaştırılması talep edilir. Yazara düzeltmeler için 15 gün süre verilir. Eğer düzenleme çoksa ya da talep doğrultusunda bu süre 21 güne çıkar.

8) Düzeltmeler dergiye ulaştığında, eğer hakem “düzeltildikten sonra tekrar incelemek isterim” dediyse makale tekrar değerlendirilmek üzere hakeme gider. Hakem değerlendirmesi ise tekrar yazara iletilir. Bu düzeltme sürecinde nihai karar editörün inisiyatifindedir. Düzeltmelerin önem ve ağırlığına göre hem hakem hem de yazara 7 ile 14 gün süre verilebilir. 

9) Düzeltmeler dergiye ulaştığında, hakem onayı varsa ve ilgili editör de kabulüne karar verdiyse, editör makaleyi imla değerlendirmesi için yayın koordinatörüne iletir. 

10) İmla ve diğer biçimsel düzenlemeler editör tarafından yazarın onayına sunulur. Eser, yazarın onayı alınarak son haline gelir. 

11) Hakemler için dergimizde hakemlik yaptıklarına dair belge hazırlanmıştır. İlgili editör, talep doğrultusunda eser sahibine iletebilir. 

Last Update Time: 1/30/20, 3:37:03 PM