Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergiye yayımlanmak amacıyla gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması, ya da yayımlanma aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Değerlendirme sürecine girmiş olan eserler bu süreç zarfında herhangi başka bir yayın organına gönderilmemelidir. Dergiye eserleri ile katkı sunan araştırmacı ve yazarlar bilimsel araştırma ve yayın etiğine uymakla yükümlüdürler. Dergiye ulaşan makaleler ITHENTICATE ve Turnitin intihal programlarından geçmektedir.