Dergi Kurulları

Editör Kurulu - Danışma Kurulu

Editör / Editor
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin, İstanbul Gedik Üniversitesi

Editör Yardımcılar- Assistant Editors
Dr. Ahmet Erkasap, İstanbul Gedik Üniversitesi
Sibel Karabel, İstanbul Gedik Üniversitesi

Yayın Kurulu- Editorial Board
Prof. Dr. Ali Tekin, İstanbul Gedik Üniversitesi (Uluslararası İlişkiler Alan Editörü)
Prof. Dr. Alper Güvel, İstanbul Gedik Üniversitesi (İktisat Alan Editörü)
Prof. Dr. Mehmet Erkan, İstanbul Gedik Üniversitesi (İşletme Alan Editörü)
Prof. Dr. Tolga Arıcak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Beliz Ülgen, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Ödül Celep, Işık Üniversitesi
Doç.Dr. Umut Türem, Boğaziçi Üniversitesi

Danışma Kurulu-Advisory Board
Prof.Dr. Cemil Oktay, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Çağla, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim Atamer, Istanbul Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem Tür, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. M. H. Ilias, Mahatma Gandhi University
Prof. Dr. Mustafa Türkeş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Demet Lüküslü, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Ergur, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Çınar Özen, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Demir, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahu Tuba Karabulut, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Alkan Soyak, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Elçi, Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Alev Katrinli, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Pırtini, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Efrat Aviv, Bar-Ilan University
Doç. Dr. Andrea Ionescou, Evora Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Coşkun, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. İlker Aytürk, Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Umut Uzer, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Stephen R. Goodwin, Oglethorpe University
Dr. Nikos Christofis, Shaanxi Normal University
Dr. Tomasz Stepniewski, The John Paul II Catholic University of Lublin

Türkçe Dil Editörü/ Turkish Language Editor
Dr. Nerma Zaimovic, İstanbul Gedik Üniversitesi

İngilizce Dil Editörü/English Language Editor
Antonina Nemtinova, İstanbul Gedik Üniversitesi

Grafik ve Mizanpaj
Sonad Tanyel, İstanbul Gedik Üniversitesi