Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Makale gönderimi, hakemlik süreci ve yayım da dahil olmak üzere hiçbir süreçte yazardan ücret talep edilmemektedir.