Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Neoklasik Realizm Bağlamında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Ara Değişkenlerin Rolü: Andrey Karlov Suikasti

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 37 - 57, 29.06.2021

Öz

Gideon Rose tarafından ortaya konulan ve teorik bir çerçeve kazanan "neoklasik realizm", bu makalenin teorik temelini oluşturmaktadır. İkili ilişkilerde hep geleneksel söylemleri koruyan ve savunan Türk-Rus ilişkileri, 1990'lı yıllarda atılan adımlar ile birlikte 2000'li yıllarda zirveye dayanan ikili ilişkilere doğru evirilmiştir. Türkiye ile Rusya arasında 2000'li yıllarda gelişen ilişkilerin, 19 Aralık 2016'daki Andrey Karlov suikasti neticesinde zarar görmesi beklenmiştir. Tam da bu noktaya atıf yapan çalışma, bu evreye kadar gelen ikili ilişkilerin tekrardan hızla gelişim göstermesinin ana sebebini neoklasik realist perspektiften ele almaktadır. Bu makale, sürdürülen ikili ilişkilerde uluslararası sistemin etkisi ile yaşanan problemlerin ulusal aktörlerle son bulabileceğini, ülkelerin dış politikalarını belirlerken içsel unsurlara da önem vermesi gerektiğini iddia ederken, Türk-Rus ilişkilerindeki bu krizi ve ardından yaşanılan gelişmeleri bu çerçevede ele alarak analiz etmektedir.

Kaynakça

 • Balcı, Ali (2017), "Realizm", Uluslararası İlişkilere Giriş, (Ed.) Ali Balcı ve Şaban Kardaş, 6. Baskı.
 • Brawley, Mark R. (2010), “Political Economy and Grand Strategy a Neoclassical Realist View”, Routledge Global Security Studies.
 • Caverley, Jonathan D. (2010), "Power and Democratic Weakness: Neoconservatism and Neoclassical Realism", Journal of International Studies, Vol.38:3.
 • Cladi, Lorenzo and Max Webber (2011), “Italian Foreign Policy İn The Post-Cold War Period: A Neoclassical Realist Approach”, European Security, Vol. 20:2.
 • Çalış, Şaban Halis (2021), "Ontological Concerns, Historical Realities and Conjunctural Developments: Continuity and Change in Turkey’s Relations with Russia", Bilig Dergisi, Sayı 96, s.177-205.
 • Çelikpala, Mitat (2015), "Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri", Bilig Dergisi, Sayı 72.
 • Dal, Emel Parlar ve Erşen, Emre (2018), "Türk-Rus İlişkilerinin Karadeniz-Kafkasya Boyutu: Uçak Krizi ve Sonrası", Karadeniz ve Kafkaslar: Riskler ve Fırsatlar.
 • Devlen, Balkan ve Özdamar, Özgür (2009), "Neoclassical Realism and Foreign Policy Crises", Rethinking Realism in International Relations Between Tradition and Innovation, (Ed.) Annette Freyberg, Inan Ewan Harrison Patrick James, The Johns Hopkins University Press.
 • Dilek, Mehmet Sait (2017), "Rusya Federasyonu-Suriye İlişkilerinin Temelleri", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16:2.
 • Dueck, Colin (2009), “Neoclassical Realism and the National İnterest: Presidents, Domestic Politics, and Major Military Interventions”, Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy, Cambridge University Press.
 • Duran, Hasan ve Özdemir, Çağatay (2012), "Türk Dış Politikasına Yansımalarıyla Arap Baharı", Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 7:2.
 • Erşen, Emre (2017), "The Turkish-Russian Dialogue in Syria Prospects and Challenges", Alsharq Forum Analysis Series.
 • Furuncu, Yunus (2018), "Enerji Güvenliği ve Karşılıklı Bağımlılık Perspektifinden Türk Akım Projesi", SETA Perspektif, Sayı 216.
 • Kitchen, Nicholas (2010), "Systemic Pressures and Domestic Ideas: a Neoclassical Realist Model of Grand Strategy Formation", Review of International Studies, Vol. 36:1.
 • Kiraz, Sami (2018), "Dış Politika Analizi Modeli Olarak Neoklasik Realizm: İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Türk Dış Politikasının Analizi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2.
 • Koçak, Muhammet (2017), "Türkiye-Rusya İlişkileri", SETA Analiz, Sayı 201.
 • Lindenstrauss, Gallia and Magen, Zvi (2016), "The Russian-Turkish Reset", Foreign Policy Research Institute.
 • Lobell, Steven E. (2009), "Threat Assessment, the State, and Foreign Policy: a Neoclassical Realist Model", Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge University Press.
 • Marsh, Kevin (2014), “Leading from behind”: Neoclassical Realism and Operation Odyssey Dawn", Defense and Security Analysis, Vol. 30:2.
 • McLean, Wayne (2015), "Neoclassical Realism and Australian Foreign Policy: Understanding How Security Elites Frame Domestic Discourses", Global Change, Peace and Security, Vol. 28:1.
 • Musaoğlu, Neziha (2015), "Suriye Krizinin Çözümü/Çözümsüzlüğünde Rusya", Karadeniz Araştırmaları, Sayı 48.
 • Oğuzlu, Tarık (2012), “Türkiye ve Arap Baharı: Türk Dış Politikasında Liberal, İddialı ve Batılı Eksenin Yükselişi”, Akademik Ortadoğu, Cilt 6:2.
 • Özbay, Fatih (2011), "Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri: 1992-2010", Bilge Strateji, Cilt 2:4.
 • Özdal, Habibe, Özertem, Hasan Selim, Has, Kerim ve Demirtepe, Turgut (2013), “Türkiye-Rusya İlişkileri Rekabetten Çok Yönlü İşbirliğine”, USAK Avrasya Araştırmaları Merkezi, Rapor No: 13-06.
 • Özertem, Hasan Selim (2017), "Turkey and Russia: a Fragile Friendship", Turkish Policy Quarterly, Vol. 15:4.
 • Quin, Adam (2013), “Kenneth Waltz, Adam Smith and the Limits of Science: Hard choices for neoclassical realism”, International Politics, Volume 50:2.
 • Rathbun, Brian (2008), “A Rose By Any Other Name: Neoclassical Realism As The Logical And Necessary Extension Of Structural Realism”, Security Studies, Vol. 17:294.
 • Ripsman, Norrin M. (2009), "Neoclassical Realism and Domestic Interest Groups", Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge University Press.
 • Ripsman Norrin M.- Taliaferro Jeffrey W.-Lobell, Steven E. (2009), "Conclusion: The State of Neoclassical Realism", Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge University Press.
 • Rose, Gideon (1998), “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, Vol. 51:1.
 • Sulz, Matthias (2016), "Neoclassical Realism, UN-Resolution 1973 and the Responsibility to Protect in Libya", Lehrveranstaltung: 210086-1.
 • Taliaferro, Jeffrey W. (2009), “Neoclassical Realism and Resource Extraction: State Building for Future War", Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge University Press.
 • Tang, Shiping (2009), “Taking Stock of Neoclassical Realism”, International Studies, Review 11.
 • Tarcan, Burçin Hafize, Akgüller, Hilal ve Işık, Kübra (2018), "Ahmet Davutoğlu Dönemi Türk Dış Politikası", Econder International Academic Journal, Cilt 2:2.
 • Telci, İsmail Numan, Efe, İbrahim, Kardaş, Tuncay ve Çağlar, İsmail (2017), "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Batı Medyası", SETA Yayınları, Sayı 86, 1. Baskı.
 • Tüfekçi, Özgür (2017), “İşbirliği ve Kriz İkileminde Türkiye-Rusya İlişkileri”, Kemal İnat, Ali Aslan, Burhanettin Duran (Ed.), AK Parti’nin 15 Yılı: Dış Politika, İstanbul, Set Vakfı İşletmeleri, s.135-154.
 • Ulutaş, Ufuk ve Duran, Burhanettin (2016), “Türkiye’nin DEAŞ’la Mücadelesinin Kritik Dönemeci: Fırat Kalkanı Harekâtı”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2016.
 • Wieclawski, Jacek (2017), “Neoclassıcal Realısm And The Crısıs Of The Realıst Paradıgm In Contemporary Internatıonal Relatıons”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, Vol. 57:2.
 • Yeltin, Hüseyin (2018), "Türkiye'nin Suriye Krizine Karşı Güvenlik Arayışlarına Bir Örnek: Fırat Kalkanı Harekatı", Econder International Academic Journal, Cilt 2:2.
 • Yeltin, Hüseyin ve Işık, Kübra (2017), “Rekabetten İşbirliğine Giden Süreçte Türkiye-Rusya İlişkilerinde Bir Test: Suriye Krizi”, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Cilt 3:3.
 • Yılmaz, Salih ve Yakşi, Abdullah (2016), "Osmanlı Devleti'nden Günümüze Türk-Rus İlişkileri", TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 6, Sayı 17. Asem (2014), "Ukrayna Krizi: 21.Yüzyıl’da Batı ile Rusya’nın Güç Mücadelesi", http://asem.org.tr/tr/publication/details/2075/Ukrayna-Krizi%2021Y%C3%BCzy%C4%B1l%E2%80%99da-Bat%C4%B1-ile%20Rusya%E2%80%99n%C4%B1n-G%C3%BC%C3%A7-M%C3%BCcadelesi
 • BBC News (2016), "Erdoğan ve Putin hemfikir: Suikast bir provokasyon", https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38365002 DW (2021), "Karlov suikastı davasında karar", https://www.dw.com/tr/karlov-suikast%C4%B1-davas%C4%B1nda-karar/a-56817696
 • Independent Türkçe (2021), "Karlov suikastı davasında çıkan karar hakkında Rusya’dan “tatmin edici” açıklaması geldi", https://www.indyturk.com/node/327776/haber/karlov-suikast%C4%B1-davas%C4%B1nda-%C3%A7%C4%B1kan-karar-hakk%C4%B1nda-rusya%E2%80%99dan-%E2%80%9Ctatmin-edici%E2%80%9D-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1
 • Mehmet, Hafız Fatih (2016), "Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı", https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-rusya-iliskilerinin-son-16-yili/698807
 • Öztürk, Uğurcan (2018), "Rusya Federasyonu’nun Türkiye’deki Büyükelçisinin Öldürülmesi, Kabul Eden Devletin Diplomatik Temsilcileri (Terörizme Karşı) Koruma Sorumluluğu ve Türkiye’nin Karşılaşabileceği Hukuki Yaptırımlar", http://jusgentiumint.org
 • Sputniknews (2018), "Rus Büyükelçi Karlov'a suikast", https://tr.sputniknews.com/trend/rusya_ankara_buyukelcisi_andrey_karlov/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin YELTİN 0000-0002-4434-2358

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA YELTİN, H. (2021). Neoklasik Realizm Bağlamında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Ara Değişkenlerin Rolü: Andrey Karlov Suikasti. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 4(1), 37-57.